آموزش و استمرار فعالیت‌های آموزشی به خانوارهای تحت پوشش بنیاد برین در راستای خود اشتغالی و توانمندسازی آنان، اولویت نخست سازمانی بنیاد نیکوکاری برین از آغاز فعالیت این بنیاد بوده است و خوشبختانه در این حوزه، دستاورهای خوبی را کسب کرده است. همکاران بخش آموزش برین برای ارتقای سطح آموزش کودکان زیر ۱۸ سال بنیاد همواره در تلاش بوده و از جان مایه می‌گذارند.

زمینه‌های فعالیت گروه آموزش بنیاد به این قرار است: سنجش  هوش و استعداد محصلان و پرورش آن (بررسی آزمون‌های موجود و انتخاب و تهیه آزمون مطلوب برای سنجش هوش و استعداد و ... . ، تفکیک مراجعان بر اساس مناطق شهرداری، برگزاری آزمون هوش و استعداد و اعلام نتایج به مراجعان و ثبت کردن در سیستم و پرونده، ارائه پیشنهاد برای انتظار از پیشرفت محصل بر اساس نتایج هوش، ارائه پیشنهاد برای کلاس‌های تقویتی بر اساس استعداد)،  بررسی وضعیت تحصیلی (بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس کارنامه‌های هر ترم و در صورت افت تحصیلی، بررسی وضعیت افت و دلایل محیطی و روانی.

واحد آموزش برین، از جمله واحدهای در حال رشد بوده که تعامل گسترده‌ای با مجموعه‌های آموزشی و پژوهشی تحت قرارداد با برین داشته و می‌کوشد تا در این عرصه بر وسعت فعالیت‌های خود بیافزاید.