پرداخت نقدی

ضمن قدردانی از حسن انتخاب و اعتماد شما به بنیاد نیکوکاری برین، پرداخت کمک‌های نقدی به صورت زیر می‌باشد:

  • کمک ماهیانه تحصیلی به دانش آموزان که از مبلغ ماهیانه ۱۰٬۰۰۰ تومان تا ۹۰٬۰۰۰ تومان است.
  • مشارکت در ساخت مدارس در مناطق کمتر توسعه یافته که به صورت دلخواه می‌باشد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه بنیاد برین خود را در قبال کمک‌های نقدی خیرین مسئول می‌داند، کلیه اطلاعات و گزارشات مالی لازم حضورتان ارسال خواهد شد، همچنین این امکان وجود دارد که در مورد اول کل پرداختی‌ها به طور مستقیم به حساب دانش آموز واریز گردد.

در زمینه مشارکت در ساخت مدارس نیز کلیه گزارشات مالی و گزارشات از مراحل ساخت مدرسه به صورت مکتوب و تصویری حضور همیاران گرانقدر ارسال خواهد شد.

همکاری داوطلبانه با بنیاد برین

تمامی عزیزان می‌توانند با شماره تلفن‌های ۶۰۰-۰۲۱۲۲۲۶۱۵۹۹ در خصوص پیگیری مبالغ واریزی خود اطلاعات کسب نمایند.

پرداخت نقدی

حمایت مالی از بنیاد برین