بنیاد نیکوکاری برین شمیرانات (صالح) از سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت ۲۸۹۳۵ تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران فعالیت خود را در زمینه حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست آغاز نمود.

برین طی سال‌ها فعالیت خود، توفیق تغییر مسیر زندگی کودکان بیشماری را داشته است و با ارائه خدمات حمایتی و پرورشی استعداد تحصیلی کودکان، کارآفرینی برای مادران سرپرست خانوار، زندگی کودکان تحت حمایت خود را در شرایط مطلوبی قرار داده است.

همچنین در جهت رفع محرومیت‌های آموزشی تا کنون بیش از ۹ مدرسه به بهره‌برداری رسانده و ۱۰ مدرسه دیگر نیز در حال احداث دارد.