اهداف بنیاد برین

تلاش در مسیر دشوار «بازگرداندن هویت واقعی و عزت نفس انسانی به کوددکان نیازمند» و «جایگزین کردن فرهنگ عزت محوری به جای ترحم محوری» و «مبارزه با فقر فرهنگی»؛ تغییر دغدغه کودکان از «زندگی کردن» به «چگونه زیستن»؛ در این مسیر می کوشیم کودکان در معرض آسیب اجتماعی را با کمک مشاوران، روانشناسان و برگزاری دوره های هنر درمانی و شیوه های درست فرزندپروری برای مادران به سمت رشد و بالندگی هدایت کنیم و به پرورش استعدادهایشان بپردازیم. انجام پروژه های محرومیت زدایی به صورت بنیادین در جهت توسعه پایدار مناطق محروم.

برنامه راهبردی بنیاد خیریه برین که اخیرا آماده شده است، رفتار سازمانی و عملیاتی مجموعه را به طور شفاف در عرصه‌های مختلف بنیاد تشریح می‌کند و سعی و اهتمام در تدوین آن، حرکت به سوی حمایت‌های خدماتی همه جانبه و رونق بخشی به فعالیت‌های توانمندسازی مجموعه‌های تحت پوشش در افق ۱۰ ساله است.

یکی از ماموریت‌های ویژه برین که تلاش دارد با همکاری خیرین حامی مجموعه و همچنین تعامل گسترده با مجموعه‌های مردم نهاد در سراسر کشور در دستور کار قرار دهد،، تهیه لوازم ضروری زندگی برای خانواده‌های تحت پوشش است که امیدواریم با افزایش توانمندی‌های مالی و معنوی مجموعه، شمار خانوارهای تحت پوشش برای کمک‌های مادی مستقیم افزایش یابد.

بنیاد برین

بنیاد نیکوکاری برین (صالح) در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی با شماره ثبت ۲۸۹۳۵ در سازمان بهزستی کشور ثبت شد. ماموریت اصلی این مجموعه، حمایت از کودکان بی سرپرست و هم چنین کودکانیست که از نعمت پدر محروم هستند. بنیاد برین در مدت ۵ سال فعالیت خود، بیش از ۷۰۰ دانش آموز در مقطع ابتدایی تا تحصیلات دانشگاهی را در قالب ۳۰۰ خانوار تحت پوشش خود قرار داده است. از مهم ترین خدمات بنیاد نیکوکاری برین، می توان به اهتمام گسترده و سازماندهی شده جهت محرومیت زدایی، حمایت همه جانبه از تحصیل کودکان مستعد نیازمند و هم چنین ساخت و تعمیر مدارس و مراکز آموزشی در سطح کشور نام برد.

این بنیاد توانسته است در طول مدت کمی که از آغاز فعالیت خود می گذرد، نسبت به توان مند سازی مادران سرپرست خانوار اقدام کند تا با توان افزایی آنان، خود اشتغالی مولدی را با حمایت های مادی و معنوی برین و خیران حامی، ایجاد نماید. در همین راستا، جلسات مشاوره تخصصی فردی و گروهی و هم چنین برگزاری کارگااه های فرزند پروری و مهارت آموزی برای خانواده های نیازمند و هم چنین ارتقای مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش در دستور کار واحد های برنامه ریزی و آموزشی بنیاد برین قرار گرفته است.