پروژه‌های در حال انجام

2023

مدرسه ۶کلاسه روستای میهم سفلی

با مشارکت نوسازی مدارس و محترم ، مدرسه  6 کلاسه واقع در روستای میهم سفلی شهرستان قروه در استان کردستان در حال ساخت میباشد .
2023

مدرسه دو کلاسه روستای سیف آباد الله یاری

بنیاد برین با مشارکت نوسازی مدارس استان چهارمحال وبختیاری  اقدام به ساخت مدرسه 2 کلاسه ای در روستای سیف آباد الله یاری در استان چهارمحال بختیاری نموده که به زودی شاهد بهره برداری از این مدرسه خواهیم بود.
2023

مدرسه دو کلاسه درروستای دهگه صمصامی

بنیاد برین شمیرانات با مشارکت نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری در حال ساخت  مدرسه ای 2کلاسه در روستای دهگه صمصامی در استان چهارمحال بختیاری می باشد ، خوشبختانه با توجه به پیشرفت فیزیکی ، به زودی شاهد افتتاح این مدرسه خواهیم بود.
2023

افتتاح مدرسه یک کلاسه مشارکتی خیر محترم و بنیاد برین در کردستان

مدرسه خیری یک کلاسه در روستای قشلاقلو، شهرستان قروه بامشارکت بنیاد برین و نوسازی مدارس استان کردستان مورخ چهارم 1402/08/04 با حضور خیر محترم و جمعی از مسولین استان افتتاح گردید. این مدرسه با یک کلاس درس  در زمینی به مساحت 250 متر […]
2023

مدرسه ۶کلاسه روستای میهم سفلی

با مشارکت نوسازی مدارس و محترم ، مدرسه  6 کلاسه واقع در روستای میهم سفلی شهرستان قروه در استان کردستان در حال ساخت میباشد .
2023

مدرسه دو کلاسه روستای سیف آباد الله یاری

بنیاد برین با مشارکت نوسازی مدارس استان چهارمحال وبختیاری  اقدام به ساخت مدرسه 2 کلاسه ای در روستای سیف آباد الله یاری در استان چهارمحال بختیاری نموده که به زودی شاهد بهره برداری از این مدرسه خواهیم بود.
2023

مدرسه دو کلاسه درروستای دهگه صمصامی

بنیاد برین شمیرانات با مشارکت نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری در حال ساخت  مدرسه ای 2کلاسه در روستای دهگه صمصامی در استان چهارمحال بختیاری می باشد ، خوشبختانه با توجه به پیشرفت فیزیکی ، به زودی شاهد افتتاح این مدرسه خواهیم بود.
2023

مدرسه ۶کلاسه خیری در روستای حلج

به لطف خیر فرهیخته ، مدرسه  6 کلاسه ای در روستای حلج بخش سیلوانا شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی بصورت مسارکتی با نوسازی مدارس آذربایجان غربی و همکاری بنیاد برین  در حال تکمیل و افتتاح میباشد.
2023

مدرسه ۴ کلاسه در روستای چایپاره

بنیاد نیکوکاری برین شمیرانات با مشارکت نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی ، اقدام به ساخت مدرسه 4کلاسه ابتدایی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، روستای چایپاره نموده است .
2023

مدرسه سه کلاسه درشهرستان مرند آذربایجان شرقی

مدرسه سه کلاسه با مشارکت بنیاد برین و نوسازی مدارس استان اذربایجان شرقی در روستای وانلوچق شهرستان مرند در حال احداث میباشد
2023

مدرسه سه کلاسه در آذربایجان شرقی

بنیاد برین با مشارکت هیات مکتب النبی آذربایجانی های مقیم تهران و نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در شهرستان هورانددر  روستای ازناب استان آذربایجان شرقی در حال احداث مدرسه سه کلاسه می باشد.
2023

مدرسه ۶کلاسه خیری درآذربایجان شرقی

به همت خیر محترم مدرسه 6 کلاسه ای در استان آذربایجان شرقی در شهرستان مرند بصورت مشارکتی با نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی و همکاری بنیاد برین در حال ساخت میباشد
2023

مدرسه دو کلاسه در روستای میرآباد دشت

مدرسه دو کلاسه ابتدایی بصورت مشارکتی خیر محترم و نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی در روستای میرآباد دشت در شهرستان ارومیه در حال تکمیل میباشد
2022

مدرسه ۶کلاسه در روستای ماکوکندی

مدرسه 6 کلاسه ابتدایی توسط بنیاد برین بصورت مشارکتی با نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی د استان اذربایجان غربی،شهرستان ارومیه و روستای ماکوکندی استان آذربایجان غربی در حال احداث میباشد.