دانش آموزان برتر بنیاد برین

دانش آموزان برتر

برترین دانش آموزان تحت پوشش بنیاد برین

در حال حاضر بیش از ۳۰۰ دانش آموز تحت پوشش بنیاد برین هستند. در اینجا تعدادی از دانش آموزان برتر که بهترین عملکرد و بالاترین معدل را در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ داشته‌اند لیست شده و بدین وسیله آنها را در راه کسب علم و دانش و پیشرفت هر چه بیشتر تشویق می‌نماییم.

امید است که با حمایت و پشتیبانی دلسوزانه شما نیکوکاران گرامی، شاهد موفقیت روز افزون این نوجوانان و جوانان در کسب علم و دانش باشیم. فراهم نمودن امکان تحصیل از بهترین راه‌ها برای فقرزدایی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کودکان این سرزمین اهورایی است.

ردیفناممقطع تحصیلیرشته تحصیلیمعدل سال تحصیلی ۹۸-۹۷معدل سال تحصیلی ۹۹-۹۸
۱فاطمهپشت کنکورعلوم تجربی۱۸/۰۷
۲سمانهپشت کنکورعلوم تجربی۱۸/۵۷
۳صبادانشجوحقوق۱۷/۲۹
۴سحردانشجوتربیت معلم۱۷/۶۷
۵علی اصغرنهمدوره اول متوسطه۱۸/۲۱
۶مبینایازدهمعلوم انسانی۱۸/۴۱
۷علیرضادهمدوره دوم متوسطه۱۹/۸۳
۸مهسایازدهمعلوم انسانی۱۸/۲۹
۹امیر علینهمدوره اول متوسطه۱۸/۶۴
۱۰حنانههشتمدوره اول متوسطه۱۹
۱۱نغمهنهمدوره اول متوسطه۱۸/۲۱
۱۲انیسیازدهمتصویربرداری۱۹/۱۵
۱۳سارانهمدوره اول متوسطه۱۸/۹۳
۱۴زهرادهمادبیات و علوم انسانی۱۷/۷۹
۱۵زهرانهمدوره اول متوسطه۱۸/۷۱
۱۶فهیمههفتمدوره اول متوسطه۱۷/۹۳
۱۷نازنیننهمدوره اول متوسطه۱۸/۴۳
۱۸زیبادوازدهمحسابداری۱۸/۷۳
۱۹المیرادهمدوره اول متوسطه۱۷/۹۳
۲۰نسیمیازدهمعلوم تجربی۱۹/۳۴
۲۱آنیتاهفتمدوره اول متوسطه۲۰
۲۲بیتادوازدهمخیاطی لباس عروس۱۹/۸۸
۲۳حدیثدوازدهمادبیات و علوم انسانی۱۸/۸۴
۲۴مهدیسهشتمدوره اول متوسطه۱۸/۲۹
۲۵مهنازدوازدهمپشت کنکور۱۸/۷۶
تحصیل و آینده روشن
ردیفناممقطع تحصیلیرشته تحصیلیمعدل سال تحصیلی ۹۸-۹۷معدل سال تحصیلی ۹۹-۹۸
۲۶مهدییازدهمدوره دوم متوسطه۱۹
۲۷هانیههشتمدوره اول متوسطه۱۸/۶۴
۲۸مهسانهمدوره اول متوسطه۲۰
۲۹لیلادانشجوتربیت بدنی۱۸/۵۴
۳۰امیر علیهفتمدوره اول متوسطه۱۹/۷۹
۳۱فاطمههفتمدوره اول متوسطه۱۹/۲۹
۳۲فاطمههشتمدوره اول متوسطه۱۹/۷۹
۳۳فاطمههشتمدوره اول متوسطه۱۹
۳۴علیدهمدوره دوم متوسطه۱۹/۰۸
۳۵مهدیهشتمدوره اول متوسطه۱۸/۴۳
۳۶بهارهدوازدهمپشت کنکور۱۸/۰۸
۳۷فاطمههشتمدوره اول متوسطه۱۸/۷۹
۳۸بیتادوازدهمدوره دوم متوسطه۱۸/۴۲
۳۹تینانهمدوره اول متوسطه۱۸/۹۳
۴۰ملیکادوازدهمریاضی فیزیک۱۹/۱۸
۴۱ویدادهمعلوم تجربی۱۹/۸۸
۴۲پریسانهمدوره اول متوسطه۱۹/۴۳
۴۳مائدهیازدهمحسابداری۱۹/۹۲
۴۴آرزودهمدوره دوم متوسطه۱۹/۷۶
۴۵امیر حسینیازدهمدوره دوم متوسطه۱۸/۳۷
۴۶ستایشدهمدوره دوم متوسطه۱۹/۳۴
۴۷کامرانهشتمدوره اول متوسطه۱۹/۹۲
۴۸شقایقهشتمدوره اول ابتدایی۱۸/۷۱
۴۹امیر علینهمدوره اول متوسطه۱۸/۹۳
۵۰محمد رضانهمدوره اول متوسطه۱۸/۲۱
۵۱امیر حسیننهمدوره اول متوسطه۱۸/۲۱
۵۲سوگلدوازدهمدوره دوم متوسطه۱۸/۷۱
۵۳مریمششمابتداییخیلی خوب
۵۴سوگندسومابتداییخیلی خوب
۵۵سجاددانشجوحوزه علمیه۱۹/۷۵
۵۶رقیهدانشجو۱۸/۴۱
۵۷مهدیهشتمدوره اول متوسطه۱۹/۲۱
۵۸یلدادومابتداییخیلی خوب
۵۹سیده اسراششمابتداییخیلی خوب
۶۰امیر علیپنجمابتداییخیلی خوب
۶۱امیر طاهاچهارمابتداییخیلی خوب
۶۲حسیندوازدهمعلوم انسانی۱۷/۵۰
۶۳ساماننهمدوره اول متوسطه۱۷/۴۳
۶۴زینببزرگسال۱۷/۹۰
۶۵امیر رضانهمدوره اول متوسطه۱۷/۴۳
۶۶ستایشپنجمابتداییخیلی خوب
دانش آموزان تحت پوشش برین

در ادامه شرح حال مختصری از برخی دانش آموزان ممتاز برین آمده است که در صورت تمایل می‌توانید از یک یا تعداد بیشتری از آنها حمایت کنید. برای این منظور می‌توانید روی دکمه زیر کلیک کنید و با انتقال به صفحه حمایت یکی از روش‌های مندج در این صفحه را انتخاب نمایید.

بهاره ح… ٬ معدل ۱۸/۰۸

پدر به علت سکته قلبی فوت کرده‌اند. مادر به همراه دختر کوچکشان در منزل استیجاری سکونت دارند. خانواده مستمری پدر را دریافت می نماید. خانواده تحت پوشش نهاد یا ارگان خاصی نبوده و تنها یارانه دریافت می‌نماید.

فاطمه ح… ٬ معدل ۱۸/۷۹

پدر بیش از ده سال که ترک منزل کرده و خانواده اطلاعی از ایشان ندارند.  منزل استیجاری می‌باشد. مادر کارگر تولیدی لباس بوده، یارانه و یارانه معیشتی دریافت می‌کنند. تحت پوشش هیچ ارگان یا نهادی نیستند. متاسفانه فاطمه دچار مشکل از ناحیه ستون فقرات و بیرون زدگی مهره‌های کمر بوده و تحت درمان قرار دارد.

بیتا و تینا خ… ٬ معدل ۱۸/۴۲ و ۱۸/۹۳

پدر ترک منزل نموده و اطلاعی از ایشان در دست نیست. مادر خانواده به همراه فرزندان در منزل برادرشان سکونت دارند. مادر از طریق نظافت منازل و امور خدماتی، یارانه و یارانه معیشتی نسبت به تامین هزینه‌های زندگی اقدام می‌نمایند. خانواده تحت پوشش هیچ نهاد یا ارگانی نیست.

ویدا ن… ٬ معدل ۱۹/۸۸

پدر خانواده در جریان تصادف فوت کرده‌اند.  یکی از فرزندان دچار بیماری هموفیلی و از کارافتاده، درآمد خانواده از طریق دریافت یارانه و مستمری کمیته امداد و کمک‌های اطرافیان و آشنایان می‌باشد. منزل شخصی می‌باشد.

مریم ع… ٬ معدل خیلی خوب

مریم به همراه والدین و برادر خود در منزل دایی زندگی می‌کند. پدر مریم پوکی استخوان بسیار شدید دارد و دائما استخوان‌های ایشان در حال ترک خوردن هستند و باید جهت جلوگیری از این امر آمپول‌های خاصی تزریق نمایند که هزینه زیادی دارد و از کار افتاده هستند.  هزینه‌های زندگی از طریق مستمری بنیاد و یارانه معیشتی و درآمد مادر از کار خدماتی تامین می‌گردد.

سوگند، سجاد، سحر ک… ٬ معدل خیلی خوب، ۱۷/۶۷، ۱۹/۷۵

سوگند و سجاد و سحر به همراه والدین خود در منزلی استیجاری زندگی می‌کنند مادر بیماری کلیوی دارند. مخارج زندگی از طریق یارانه و مستمری بنیاد و درآمد مادر از کار خدمات تامین می‌گردد.

صبا ش… ٬ معدل ۱۷/۲۹

پدر صبا به دلیل تومور مغزی فوت نموده‌اند و اکنون صبا با مادر در منزل ورثه‌ای مادری خود زندگی می‌کند. مخارج زندگی از طریق یارانه و یارانه معیشتی و مستمری تامین اجتماعی تامین می‌گردد و تحت حمایت ارگان دیگری نمی‌باشند.

علی اصغر ش… ٬ معدل ۱۸/۲۱

علی اصغر به همراه مادر و مادربزرگ خود در منزل پدر مادری زندگی می‌کند. وی پس از تولد، پدر خود را به دلیل تصادف از دست داده است. مادر نیز از بیماری‌های گوناگون مانند غدد سرطانی در ناحیه گردن و سینه رنج می‌برند و چندین عمل انجام داده‌اند و اخیرا نیز بیماری دیگری دارند که در حال درمان می‌باشند و هزینه‌های بالایی دارد. مخارج زندگی از کار مقطعی مادر و یارانه و مستمری بنیاد و یارانه معیشتی تامین می‌گردد و تحت حمایت ارگان خاصی نمی‌باشند.

مبینا ق… ٬ معدل ۱۸/۴۱

مبینا به همراه مادر و برادر خود در منزل ورثه‌ای مادری زندگی می‌کند. والدین وی به دلیل اعتیاد پدر از هم جدا شده‌اند. مخارج زندگی از طریق یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و کار برادر تامین می‌گردد و تحت حمایت ارگان خاصی نمی‌باشند.

رقیه، علیرضا، مهدی ی… ٬ معدل ۱۸/۴۱، ۱۹/۸۳، ۱۹/۲۱

رقیه و علیرضا و مهدی به همراه خواهر دیگر و والدین در منزلی استیجاری زندگی می‌کنند پدر آنها مبتلا به بمیاری اعصاب و روان می‌باشد و تحت درمان بوده و قادر به کار کردن نیست. مخارج زندگی از طریق یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و درآمد کار خدمات مادر تامین می‌گردد و بیمه تامین اجتماعی اختیاری دارند و تحت حمایت ارگان خاص دیگری نمی‌باشند.

مهسا س… ٬ معدل ۱۸/۲۹

مهسا به همراه مادر و برادر بزرگتر خود در منزلی استیجاری زندگی می‌کنند و پدر خود را به دلیل تصادف از دست داده است. مادر نیز دیسک کمر داشتند و عمل نموده‌اند و قادر به انجام کارهای سنگین نمی‌باشند، گاها زعفران می‌فروشند. هزینه‌های زندگی از طریق یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و درآمد گاه و بیگاه مادر تامین می‌گردد.

یلدا م… ٬ معدل خیلی خوب

یلدا به همراه دو برادر بزرگتر خود و مادر در منزلی استیجاری زندگی می کند. پدر وی به دلیل عفونت معده فوت نموده اند. تحت حمایت کمیته امداد هستند. مادر در منزل عروسک بافی و کارهای بافتنی انجام می دهند و از این طریق، مستمری بنیاد، مستمری کمیته امداد و یارانه مخازج زندگی را تامین می‌نمایند.

امیر علی م… ٬ معدل ۱۸/۶۴

امیر علی به همراه برادر بزرگتر خود و مادر در منزلی استیجاری زندگی می‌کند. پدر وی به دلیل آمبولی فوت نموده‌اند. خانواده تحت حمایت هیچ سازمانی نمی‌باشد. مخارج زندگی از طریق مستمری بنیاد، یارانه، یارانه معیشتی و درآمد کار خدماتی مادر تامین می‌گردد. مادر در قالی بافی مهارت دارند.

حنانه ن… ٬ معدل ۱۹

حنانه به همراه والدین و برادر کوچکتر خود در منزلی استیجاری زندگی می‌کند. پدر حنانه در سال ۷۷ بینایی خود را به دلیل فشار روحی و عصبی حاصل از دست دادن 5 نفر از اعضای خانواده خود (پدر و مادر و ….) از دست می‌دهد. قبل از این موضوع ایشان کار می‌کردند و شرایط مساعدی داشتند ولی پس از این اتفاق دیگر قادر به کار کردن نبودند. مادر نیز در منزل گل مونتاژ می‌کنند و از این طریق، یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و بهزیستی مخارج زندگی را تامین می‌نمایند. خانواده تحت حمایت بهزیستی نیز می‌باشند.

نغمه خ… ٬ معدل ۱۸/۲۱

والدین نغمه از هم جدا شده‌اند و مادر مجدد ازدواج نموده و از پدر اطلاعی ندارند. نغمه به همراه مادربزرگ خود در منزلی استیجاری زندگی می‌کند. مخارج زندگی از طریق مستمری بنیاد، یارانه معیشتی و حقوق مادربزرگ از بابت نظافت منازل و انجام کار خدماتی تامین می‌گردد.

سیده اسرا ب… ٬ معدل خیلی خوب

والدین اسرا از هم جدا شده‌اند و وی به همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کند. پدربزرگش جانباز جنگی و مادر بزرگ نیز کم توان در گفتار و کم شنوا می‌باشد. هزینه‌های زندگی از طریق مستمری جانبازی پدربزرگ، یارانه، یارانه معیشتی و مستمری بنیاد تامین می‌گردد و تحت حمایت ارگان دیگری نمی‌باشند.

امیر علی، زهرا م… ٬ معدل خیلی خوب، ۱۷/۷۹

امیر علی و زهرا به همراه خواهر و برادر و مادر خود در منزل شخصی زندگی می‌کند. پدر آنها در تصادف فوت نموده‌اند. مادر کار خدمات انجام می‌دهد و از این طریق، دریافت یارانه، یارانه معیشتی و مستمری بنیاد هزینه‌های زندگی را تامین می‌نمایند.

امیر طاها ج… ٬ معدل خیلی خوب

خانواده در منزل آشنایان بدون پرداخت اجاره بها زندگی می‌کنند. مادر در مرکز ترک اعتیاد مشغول به کار هستند. خانواده بیمه خدمات درمانی دارند. مخارج زندگی از طریق مستمری بنیاد و حامی امیر طاها، یارانه و حقوق مادر تامین می‌گردد.

حسین، زهرا ع… ٬ معدل ۱۷/۵۰، ۱۸/۷۱

حسین و زهرا به همراه والدین خود در منزل پدر بزرگ زندگی می‌کنند. پدر معلول از ناحیه هر دو پا و از کار افتاده می‌باشد.حسین صاحب مدال و رتبه در رشته کشتی و زهرا صاحب مدال و رتبه در رشته تکواندو است. خانواده تحت حمایت بهزیستی هستند. هزینه‌های زندگی از طریق یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و بهزیستی تامین می‌گردد.

فهیمه ط… ٬ معدل ۱۷/۹۳

فهیمه به همراه مادر و برادر خود در منزلی استیجاری زندگی می‌کند. والدین به دلیل اعتیاد پدر از هم جدا شده‌اند. مادر به کار خدمات منازل مشغول است و از این طریق، یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و حقوق تامین اجتماعی پدربزرگ مادری مخارج زندگی را تامین می‌نمایند و تحت ارگان خاص دیگری نمی‌باشند.

زیبا م… ٬ معدل ۱۸/۷۳

زیبا به همراه دو خواهر دیگر و برادر و مادر خود در منزلی استیجاری زندگی می‌کند. والدین به دلیل اعتیاد پدر از هم جدا شده‌اند. خانواده تحت حمایت کمیته امداد هستند. مخارج زندگی از طریق کار خدماتی مادر، یارانه، یارانه معیشتی، مستمری بنیاد و کمیته امداد تامین می‌گردد.

المیرا ا… ٬ معدل ۱۷/۹۳

المیرا به همراه مادر و دو خواهر دیگر در منزلی شخصی زندگی می‌کنند. والدین به دلیل اعتیاد پدر از هم جدا شده‌اند . مادر در یک کارگاه تولیدی مشغول به کار هستند و از این طریق، دریافت یارانه، مستمری بنیاد و یارانه معیشتی مخارج زندگی را تامین می‌نمایند. خانواده تحت حمایت ارگان خاصی نمی‌باشند.

سامان م… ٬ معدل ۱۷/۴۳

پدر دچار بیماری اعصاب و روان از کار افتاده می‌باشد. مادر از طریق فروش لباس و دست فروشی نسبت به تامین هزینه‌های زندگی اقدام می‌نماید. منزل محل سکونت استیجاری می‌باشد. خانواده تحت پوشش نهاد یا ارگان خاصی نبوده و تنها یارانه دریافت می‌نمایند.

زینب ع… ٬ معدل ۱۷/۹۰

مادر زینب از همسرشان جدا شده‌اند. محل سکونت منزل استیجاری می‌باشد. مادر از طریق انجام امور نظافتی و خدماتی و دریافت یارانه هزینه‌های زندگی را تامین می‌نمایند. هر دو فرزند دچار کم خونی و مشکل سوء تغذیه هستند. یکی از فرزندان دچار حملات سرع و تشنج نیز می‌باشد. خانواده تحت پوشش هیچ ارگان یا نهاد خاصی نیستند.

امیر رضا غ… ٬ معدل ۱۷/۴۳

پدر ترک منزل کرده و خانواده اطلاعی از ایشان ندارد. منزل استیجاری می‌باشد. ایشان از طریق نظافت منازل و امور خدماتی درآمد بسیار ناچیزی داشته و قادر به تامین هزینه‌های زندگی نمی‌باشد. خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرار داشته و یارانه دریافت می‌نماید.

ستایش د… ٬ معدل خیلی خوب

مادر از همسرشان جدا شده‌اند. ایشان به همراه فرزندانشان در منزل استیجاری ساکن هستند. مادر از طریق انجام امور خدماتی و نظافت منازل نسبت به تامین هزینه‌های خانواده اقدام می‌نماید. خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *